Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor

Menüü

Sisukord

Toetajad

Stora Enso Kaubamaja.ee KUKU Saku Õlletehas Tallinna Tehnikaülikool Hansabuss

Koorist

Põhiväärtused

Akadeemilisus

Meie akadeemilisus väljendub kolmes aspektis — see on kuulumine ülikooli juurde, traditsioonid ja aated.

Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor on Tehnikaülikooli juurde kuuluv laulukoor — see tähendab, et meie ridades saavad laulda vaid akadeemilist kõrgharidust omandavad või seda omavad lauluvennad, mis tagab meie kõrge vaimsuse.

Meie suurim varandus on Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori traditsioonid. Me peame kinni oma traditsioonidest ning arendame neid aktiivselt edasi.

Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori vaimsus on läbi aegade põhinenud Eesti rahvuslikel aadetel. See on meie jaoks tähtis ning väljendub meie sisemistes veendumustes ning osalusel Eesti riiklust puudutavatel olulistel sündmustel.

Organiseeritus

Me oleme hästi organiseerunud kollektiiv. Igal Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori lauluvennal on vastutus ning kohustus anda maksimaalne panus Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevusse, mille parim tunnustus on kuulumine Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori juhtorganitesse. Kõrge organiseeritus on meile väga oluline. See võimaldab meil kasutada kvaliteetsemalt meie kõige piiratumat ressursi — aega — ning saavutada seeläbi parimaid tulemusi. Kõrge organiseeritus on ka hea eeskuju ning kogemus Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori noorliikmetele ja lauluvendadele oma isiklike sihtide seadmisel väljaspool Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori tegevust.

Publikukesksus

Meie jaoks on äärmiselt oluline publiku tagasiside. Parim tunnustus meie kontserttegevusele on publiku soe vastuvõtt. Püüdleme selles suunas, et meie kontserdid oleksid alati täissaalile ning meie eesmärk on anda publikule maksimaalne kunstiline elamus.

Laulukvaliteet

Meie jaoks on oluline kõrge laululine tase. Lähtume põhimõttest — hoolimata sellest, et me ei oma professionaalset muusikalist ettevalmistust, anname me alati endast parima. See algab meie suhtumisest laululisse ettevalmistusse — uute lauluvendade värbamine, kõrge osalus proovides, pühendumus repertuaari õppimisele, laululine arendamine hääleseades, heade tingimuste loomine dirigentidele repertuaari õpetamisel ning see päädib maksimaalse personaalse panusega kontsertesinemistesse.

Vaimukus

Meie jaoks ei ole laulmine raske töö, see on eelkõige eneseväljenduse vorm, mille juures on alati olulisel kohal hea huumorimeel ning kõrge vaimsus.

Me väljendame oma positiivset eluhoiakut ja vaimukust kõikides Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori ettevõtmistes — lauluvendade arendamisel, kontserttegevuses, seltsielulistel sündmustel ning oma suhetes teiste organisatsioonidega.